SPOLOK SEPTENTRIO

Pre zobrazenie detailov jednotlivých plômb kliknite na I.Č. danej plomby.

I.Č. Zobrazenie Druh Plomby Región Kataster Poloha Datovanie Kľúčové slová
0001 pivovarská Považie Varín Zátepličie od Váhu 1897/19 stor. ERZH, BRAUEREI, KORUNA, SAYBUSCH
0002 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 2. pol. 19. stor. /1. pol. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT
0003 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 2. pol. 19. stor. /1. pol. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT
0004 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 1891-zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 7
0005 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 1891-zač. 20. stor. LOSONCZER UND HATVANER, DAMPFMÜHLEN, klasy MT, 8
0006 firemná Považie Varín Zátepličie od Váhu 20. stor. CEMETÁRŇA, L. LUČKA
0007 textilná Považie Varín Zátepličie od Váhu 1742 -1805 WIEN
0008 dopravná Považie Varín Zátepličie od Váhu ZSOLNA
0009 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu MEHL
0010 rodová Považie Varín Zátepličie od Váhu 1792-1806 L, F, F II, Erb, Koruna
0011 dopravná Považie Varín Zátepličie od Váhu 1918-1939 Č.S.D, TEPLÁ, TRENČIANSKE TEPLICE
0012 tabaková Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie M. K., DOHANY, DEBRECZEN
0013 textilná? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? erb, koruna
0014 tabaková Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie UHORSKÝ ERB, KASSA, KöZ.
0015 dopravná? Považie Varín Zátepličie od Váhu 1. pol. 20. storočia? K.O.B., ODERBERG - BOHUMÍN, 23
0016 dopravná Považie Varín Zátepličie od Váhu 1. pol. 20. storočia? KOŠICE, ČSD
0017 rodová? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? H. S., kľúče, oko
0018 tabaková Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? ERB, DEBRECEN, OVAR, DOHANY, M. K.
0019 tabaková Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? MAGY, ERB, DOHANY, OVAR, DEBRECZEN, M. K.
0020 rodová Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie Dezasse, koruna, ľalia, trúbka
0021 ? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? 10, ?
0022 ? Považie Varín Zátepličie od Váhu 20. storočie SLOVENSKÝ ZNAK, DVOJKRÍŽ
0023 ? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? -
0024 tabaková? Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? ERB
0025 tabaková Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? ERB, DOHANY
0026 ? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? 10, III
0027 ? Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? PEST
0028 dopravná? Považie Varín Zátepličie od Váhu 20. storočie? 45
0029 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? -
0030 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? 6
0031 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19. storočie? 8, ISTVAN, DEBRECZEN?
0032 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 1
0033 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 2
0034 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 4
0035 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 5
0036 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. PEST, HENGE, klasy MT, 3
0037 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1891 - zač. 20. stor. PEST, VICTORIA, GŐZMALOM, klasy MT 5
0038 mlynská Orava Trstená areál firmy Panasonic 1898? - zač. 20. stor. NAGYVÁRAD = ORADEA?
0039 ? Orava Trstená areál firmy Panasonic ? -
0040 firemná Orava Trstená areál firmy Panasonic ? EMANUEL FRIED
0041 ? Liptov Ploštín Pod Rohačkou ? ?
0042 mlynská? Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19. storočie? KASS, 7
0043 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19. storočie? TÁRSASÁG, 5
0044 ? Liptov Ploštín Pod Rohačkou ? -
0045 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19. storočie? PEST HENGER MALOM, 2?
0046 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1895-zač. 20. stor. DAMPF, MÜHLE, ERSTE, OFEN, PESTER, A.G.,klasy MT, 7
0047 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19. stor.-zač. 20. stor. MŰMALOM, 6.
0048 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1895-zač. 20. stor. DAMPF, MÜHLE, ERSTE, OFEN, PESTER, A.G., 8 4/3
0049 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. BORSOD, MISKOLCZ, GŐZMALOM, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, klasy MT, 8
0050 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19. stor.-zač. 20. stor. GROB, MAIS, GRIES
0051 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. klasy MT, 8
0052 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. BUDAPEST, LOUISEN, GŐZMALOM, DAMPFMÜHLE, klasy MT, 0
0053 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. klasy MT, 7
0054 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1843-zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, 8 3/4
0055 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. BUDAPEST, GŐZMALOM, LOUISEN?, klasy MT, 7 1/2
0056 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 19.stor.-zač. 20. stor. HENGER, 3
0057 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. CONCORDIA, DAMPFMÜHLE, BUDAPEST, klasy MT, 7
0058 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. PESTER MÜLLER & BÄCKER, DAMPF, BUDAPEST, klasy MT, 7
0059 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1891-zač. 20. stor. LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 7
0060 dopravná Liptov Ploštín Pod Rohačkou 1. polovica 20. stor. ČSD, SEPTEMBER, 22
0061 textilná Liptov Ploštín Pod Rohačkou 16.-17.stor.? -
0062 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou koniec 19.stor.-začiatok 20. stor. TAKARMÁNY LISZT, EGYESÜLT, GŐZMALMOK, BUDAPEST, 8
0063 ? Liptov Ploštín Pod Rohačkou - -
0064 mlynská Liptov Ploštín Pod Rohačkou koniec 19.stor.-začiatok 20. stor. ARAD, MŰHLE, 7
0065 mlynská Orava Osada Hrady 1891-zač. 20. storočia GIZELLA, GŐZMALOM, BUDAPEST, klasy MT, 1
0066 mlynská Orava Osada Hrady 1891-zač. 20. storočia PESTI, MALOM, HENGER, klasy MT, 6
0067 mlynská Orava Osada Hrady 1886-zač. 20. storočia NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 7
0068 mlynská Orava Osada Hrady 1886-zač. 20. storočia NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 7
0069 mlynská Orava Osada Hrady 19.stor.-zač. 20. storočia HIRSE, 3
0070 ? Orava Osada Hrady 19.stor.? -
0071 ? Orava Osada Hrady ? BRATISLAVA?
0072 ? Kysuce Kysucké Nové Mesto Kamence - východ 20. storočie 60, 8, M
0073 ? Považie Petrovice Kýčera 19.-20. storočie -
0074 mlynská Turiec Turčiansky Ďur Nivy za hradskou 1891-zač. 20. stor. LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 6
0075 mlynská Turiec Sklené Pole 19.-20. stor. GÖZMALOM, BLUM, J
0076 mlynská Kysuce Kysucké Nové Mesto Kamence - východ 1867 - 1891 LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, 5
0077 ? Orava Nižná Vŕšok 19.-zač.20.stor. BUDAPEST, (FEREN?)CZVÁROS, KÖZ., XI
0078 liehová? Orava Nižná Vŕšok 1851-zač.20.stor. NEUMAN TESTVEREK, ARAD, 4, UJ, NEU
0079 firemná? Orava Osada Hrady 19.-zač.20.stor.? E. S.
0080 dopravná Orava Osada Hrady 20.stor. NITRA, ČSD, 29
0081 mlynská Orava Osada Hrady 19.stor.-zač. 20.stor. NAGY, SÁROSI, MUMALOM, C
0082 mlynská Orava Osada Hrady 1891-zač. 20.stor. PEST, klasy MT, 7
0083 mlynská Orava Osada Hrady 19.stor.-zač. 20.stor. ALL&SOH, 7
0084 mlynská Orava Osada Hrady 1891-zač. 20.stor. NAGYVÁRADY GŐZHERMALOM, LÁSZLO, klasy MT, 3
0085 ? Orava Osada Hrady ? -
0086 mlynská Orava Osada Hrady 19. stor.-zač. 20. stor. 6
0087 mlynská Turiec Diviaky Dubové 1891-zač. 20. stor. klasy MT, 5
0088 mlynská Turiec Turčiansky Michal Háj 19.stor.-zač. 20. stor. VICTORIA, 3
0089 ? Turiec Dolná Štubňa Rovná hora 19.stor.-zač. 20. stor.? BUDAPESTI ÁLLOMÁS, M. K.,MAGVIZSGÁLÓ
0090 mlynská Turiec Dolná Štubňa Rovná hora 19.stor.-zač. 20. stor. BUDAPEST, 6
0091 mlynská Turiec Dolná Štubňa Rovná hora 19.stor.-zač. 20. stor. OFEN (PE)STE(R), DAMPF, MUHLE, 9
0092 ? Turiec Dolná Štubňa Rovná hora 19.stor.-zač. 20. stor.? -
0093 mlynská Orava Horná Lehota Kaštiel p. Boleka 1891-zač. 20. stor.? LOSONCZ, DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 7
0094 mlynská Orava Osada Hrady 1891-zač. 20. stor. PESTI HENGER MALOM, klasy MT, 2
0095 mlynská Horná Nitra Prievidza Pod urbarskou horou 19.stor.-zač. 20. stor. ROZSLISZT, 1
0096 rodová? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? H. S., KĽÚČE, OKO
0097 rodová? Považie Varín Zátepličie od Váhu ? H. S., KĽÚČE, OKO
0098 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19.stor.-zač. 20. stor. PESTI HENGER MALOM, 8 3/4
0099 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19.stor.-zač. 20. stor. PESTI?, 9.
0100 mlynská Považie Varín Zátepličie od Váhu 19.stor.-zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, 8 3/4
0101 ? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA
0102 ? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor.? -
0103 tabaková? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 1860-zač. 20. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA, HIVATAL
0104 colná Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin zač. 20. stor.? CELNÍ, 19., V.
0105 ? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor.? -
0106 mlynská Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor. PESTI HENGER MALOM, 3/4?
0107 mlynská Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor.? WECHSBERE, MÜHLE
0108 mlynská Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.-zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, 6
0109 colná? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin zač. 20. stor.? 15 a X.
0110 mlynská Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.- zač. 20. stor.? WALZMUHLE, KOŠER, 6.
0111 tabaková? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.- zač. 20. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA
0112 tabaková? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.- zač. 20. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA, HIVATAL
0113 tabaková? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 19.stor.- zač. 20. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA, CÓBANYA, HIVATAL
0114 ? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin ? -
0115 ? Turiec Martin areál budúcej Nemocnice budúcnosti Martin 20. stor.? B
0116 mlynská Liptov Kráľová Lehota Páperné 1886-zač. 20. storočia NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 7
0117 dopravná? Orava Veličná Pod Šibenicami 20. storočie? 14, 15
0118 ? Orava Veličná Pod Šibenicami 20. storočie? -
0119 ? Orava Veličná Pod Šibenicami 20. storočie? G
0120 mlynská Orava Veličná Pod Šibenicami 1891 - zač. 20. stor. PEST, GŐZMALOM, VICTORIA, klasy MT, 7
0121 mlynská Orava Veličná Pod Šibenicami 1891 - zač. 20. stor. BUDAPEST, MUHLE, klasy MT, 6
0122 mlynská Orava Veličná Pod Šibenicami 19.stor. - zač. 20. stor. HIRSE, 4
0123 dopravná? žilinský kraj ? ? 20. storočie? 5
0124 ? žilinský kraj ? ? 20. storočie? -
0125 dopravná? žilinský kraj ? ? 20. storočie? SZUCSÁNY (SUČANY) XII, 18, 2
0126 dopravná? Orava Trstená SV od Svrčiny 20. storočie? BИДИІ, VIII, 2
0127 ? Orava Trstená SV od Svrčiny 20. storočie? O. P., 0
0128 ? Orava Trstená SV od Svrčiny 20. storočie? O. P., 0
0129 ? Orava Trstená SV od Svrčiny 19.stor.-20. storočie? VENIEC
0130 ? Orava Trstená SV od Svrčiny 19.stor.- zač.20. stor.? ERB
0131 mlynská Považie Dolný Hričov Mýtnica, p. č. 554/4 1891 - zač. 20. stor. PEST, VICTORIA, GŐZMALOM, klasy MT 6
0132 mlynská Považie Dolný Hričov Mýtnica, p. č. 554/4 19.stor. - zač. 20. stor. ERSTE OFEN-PESTER A.G., DAMPF, MÜHLE, 9.
0133 mlynská Považie Dolný Hričov Mýtnica, p. č. 554/4 19.stor. - zač. 20. stor. PEST HENGER MALOM, 8 3/4
0134 mlynská Považie Zbyňov extravilán 1891 - zač. 20. stor. LOSONCZ DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 7
0135 mlynská Považie Zbyňov extravilán 1891 - zač. 20. stor. H. HAGGENMAMCHER, BUDAPEST, klasy MT, 7
0136 dopravná Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? OPAVA, ČSD, 46, 11, II
0137 mlynská Považie Zbyňov extravilán 1891 - zač. 20. stor. (LOSONCZ) DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 7
0138 mlynská Považie Zbyňov extravilán 19. stor. - zač. 20. stor. ERLAU, DAMPFMUHLE, 7
0139 ? Považie Zbyňov extravilán 19. stor. - zač. 20. stor. E. B. S. M. G., UHORSKÝ ERB, KORUNA
0140 dopravná? Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? RATIBOR?, 21, 10, 2
0141 mlynská Považie Zbyňov extravilán 19. stor.- zač. 20. stor. 9.
0142 ? Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? -
0143 ? Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? -
0144 mlynská Považie Zbyňov extravilán 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 7
0145 mlynská Považie Zbyňov extravilán 19. stor. - zač. 20. stor. NAGYVARAD, g
0146 - Považie Zbyňov extravilán ? -
0147 dopravná? Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? 2
0148 mlynská? Považie Zbyňov extravilán 20. stor.? 6
0149 ? Považie Zbyňov extravilán 19. stor.? UHORSKÝ ERB
0150 mlynská Liptov Partizánska Ľupča rodinný dom, KN-C 2072 19. stor. - zač. 20. stor. PEST HENGERMALOM, 4
0151 firemná Orava Dolný Kubín Brezovec - bytové domy 1898 J. R. & Co. RIGA, 1898
0152 ? Orava Dlhá nad Oravou južné úpätie Banského 19. stor.? UHORSKÝ ERB, KORUNA
0153 mlynská Liptov Likavka Predné hony 1891 - zač. 20. stor. PEST, HENGER MALOM, klasy MT, 7
0154 mlynská Liptov Likavka Predné hony 1891 - zač. 20. stor. CONCORDIA DAMPFMUHLE BUDAPEST, klasy MT, 7
0155 mlynská Liptov Likavka Predné hony 19.stor. - zač. 20. stor. PEST HENGER MALOM, 8.
0156 mlynská Liptov Likavka Predné hony 19.stor. - zač. 20. stor. HEINRICH HAGGENMACHER BUDAPEST, 8 3/4
0157 firemná Liptov Likavka Predné hony 19.stor. - zač. 20. stor. NEUMAN TESTVEREK ARAD, 7 UJ/NEU
0158 ? Liptov Likavka Predné hony 20. stor.? O. C. h. I. 1, UHORSKÝ ERB
0159 ? Liptov Likavka Predné hony 20. stor.? -
0160 mlynská Liptov Likavka Predné hony 19.stor. - zač. 20. stor. HAGGENMACHER BUDAPEST, 8 3/4
0161 mlynská Liptov Likavka Predné hony 19.stor. - zač. 20. stor. NAGYVÁRADI LÁSZLO, 6, 9
0162 textilná Liptov Likavka Predné hony 16. stor. Görlitz, koruna
0163 textilná Považie Hričovské Podhradie Hričovský hrad 16.-17. stor. BO (M) (C)E(I), vták/páv
0164 textilná Považie Hričovské Podhradie Hričovský hrad 16.-17. stor. W, štít s brvnami
0165 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GÖZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 7
0166 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. HUNGARI, TÁRSASÁG OZOLNOK, GÖZMALOM, RESZVENY, 7
0167 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. 7
0168 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. GÖZMALOM, klasy MT, 6
0169 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. CONCORDIA DAMPFMÜHLE, PEST, 9.
0170 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. PESTI MALOM, HENGER, klasy MT, 0
0171 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. MUHLE, ASCHA, 3
0172 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. TARSUL, 3
0173 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 8
0174 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 8 3/4
0175 dopravná? Liptov Ludrová Hríbec 20. stor.? PARKAN, 13, VIII
0176 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. MALOM, SAROSI, 1
0177 dopravná? Liptov Ludrová Hríbec 20. stor.? 5, 12
0178 ? Liptov Ludrová Hríbec 19.stor. - zač. 20. stor. UHORSKÝ ERB, KORUNA, CÓBANYA, HIVATAL
0179 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. PEST, KLASY MT, 2
0180 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. NAGY, SÁROSI, MŰMALOM, 8
0181 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. GÖZMALOM, RESZI TÁR?
0182 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. PESTI, MALOM, HENGER, klasy MT, 1
0183 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 1891 - zač. 20. stor. BORSOD, MISKOLCZ, GŐZMALOM, RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, 8
0184 ? Liptov Ludrová Hríbec 20. stor.? 32
0185 tabaková Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. ERB, DEBRECEN, OVAR, DOHANY
0186 mlynská Liptov Ludrová Hríbec 19. stor. - zač. 20. stor. HUNYADY, GOZMALOM, NAGYVARAD
0187 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 1891 - zač. 20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 1
0188 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 1891 - zač. 20. stor. DAMPFMUHLE, klasy MT 7
0189 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 1891 - zač. 20. stor. DAMPFMÜHLEN, klasy MT 7 1/2
0190 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor. NAGYVARAD, 7
0191 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor. DAMPFMUHLE, g
0192 mlynská Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor.? V, 9.
0193 dopravná? Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor.? HAMBURG, 4, XI
0194 ? Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor.? ÄUSE, 3, 11
0195 ? Považie okolie Žiliny neudaná 19. stor. - zač. 20. stor.? PEST, 3, 11
0196 mlynská Liptov Likavka Predné hony 19. stor. - zač. 20. stor.? TELKEVE, MUMALOM, 7
0197 ? Liptov Likavka Predné hony 19. stor. - zač. 20. stor.? MAGYAR, uhorský erb
0198 mlynská? Liptov Liptovská Ondrašová Panské Diely 19. stor. - zač. 20. stor.? HANDELS BANK, 2
0199 mlynská Považie Papradno neudaná 19. stor. - zač. 20. stor.? GÖZMALOM, ÉSVÉNY ÁRSASÁG, 6 1/2
0200 dopravná? Považie Papradno neudaná 20. stor.? 21, 8, 13
0201 firmená? Považie Papradno neudaná 20. stor. DUBNICA n. VÁHOM
0202 mlynská Liptov Hybe Vachtárová? 1891 - zač. 20. stor. HENHERMALOM, klasy MT 7
0203 firemná? Liptov Hybe Vachtárová? 20. stor.? S. P.
0204 textilná Liptov Hybe Vachtárová? 18.-19. stor.? CSJ
0205 textilná Turiec Martin Malá Hora 18.-19. stor.? PRERAU (PŘEROV), orlica, K.1, N 11
0206 mlynská Turiec Martin Malá Hora 1891- zač.20. stor. LOSONCLER, DAMPFM, klasy MT, 3
0207 mlynská Turiec Martin Malá Hora 1891- zač.20. stor. LOSONCZ, klasy MT, 2
0208 mlynská Turiec Martin Malá Hora 1891- zač.20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 6
0209 mlynská Turiec Martin Malá Hora 1891- zač.20. stor. ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 7
0210 mlynská Turiec Martin Malá Hora 19.stor.- zač.20. stor. NAGY VARAD, HENGERMALOM, LÁSZLO, GŐZ, 3
0211 mlynská Turiec Martin Malá Hora 19.stor.- zač.20. stor. LOSONCZERDAMPFMUHLE, 7
0212 mlynská Turiec Martin Malá Hora 19.stor.- zač.20. stor. WIENER, WALZ, NEUE TYP 7
0213 mlynská Turiec Martin Malá Hora 19.stor.- zač.20. stor. ERSTI WALZMÜHLE, NEUSOHLER, 2.
0214 mlynská Turiec Martin Malá Hora 19.stor.- zač.20. stor. HUNGARIE, HOLLGE & RSÉSCHA FABRIK, FEIN, GEISTENB
0215 tabaková Turiec Martin Malá Hora 19.stor.? ERB, DEBRECEN, DOHANY
0216 tabaková Turiec Martin Malá Hora 19.stor.? ERB, DEBRECEN, OVAR, DOHANY
0217 ? Turiec Martin Malá Hora 19.stor.? KOTVA, II
0218 ? Turiec Martin Malá Hora 19.stor.? K.O.R.T., šípka
0219 firemná Turiec Martin Malá Hora 19.stor.? M. SZIGET, UHORSKÝ ERB S KORUNOU
0220 dopravná Turiec Martin Malá Hora 20. stor.? GET, 16
0221 ? Turiec Martin Malá Hora 20. stor.? R, K
0222 ? Turiec Martin Malá Hora 20. stor.? -
0223 ? Turiec Martin Malá Hora 20. stor.? -
0224 ? Považie Bánová Dúbravy 20. stor.? 23., VI.
0225 tabaková? Považie Bánová Dúbravy 19. stor.? DEBRECZEN, XI, M II.
0226 dopravná? Považie Bánová Dúbravy 20. stor.? FIUME?, M.ÁS.V., 5, VEMBER?, 13
0227 mlynská? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? ARM..., ...ISEN, klas
0228 tabaková? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? KASSA, III, M II, erb
0229 mlynská? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? ...OLNAI MÜ..., ...NY TÁRS...
0230 ? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? -
0231 firmená? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? WIEN, EXPORT, ALZFABRIK, TREID
0232 mlynská? Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor.? EHSTE, KUNSTMÜHL, HENKII?
0233 dopravná Považie Bánová Dúbravy 20. stor. ŽILINA, ..KLÁRKOVÁ .AMPA, 32, 23, III.
0234 mlynská Považie Bánová Dúbravy 19.-20. stor. TEMAUVAR?, 5
0235 dopravná Považie Varín Zátepličie 20. stor. ŽILINA, PRIECHOD, Č.S.D., 14. VII
0236 mlynská Považie Varín Zátepličie 1891 - zač. 20. stor. PESTER, DAMPFMÜHLE, VICTORIA, klasy MT, 7
0237 rodová Považie Varín Zátepličie 1792-1806 L, F, F II, Erb, Koruna
0238 dopravná Liptov Liptovský Hrádok Pod lipami 20. stor. LUCSIVNÁ, 12, 8, 4

Links


Symptoma