SPOLOK SEPTENTRIO

ÚVOD

boxStránka o olovených plombách je živým online katalógom a jej cieľom je zbierať údaje o všetkých známych olovených plombách z územia severného Slovenska. Prostredníctvom nej chceme prezentovať rôznorodosť plômb a zároveň rozvinúť diskusiu o ich pôvode, type a datovaní. Oloveným pečatiam zaručujúcim pôvod a kvalitu na Slovensku sa momentálne nikto profesionálne nevenuje, preto sme sa rozhodli to zmeniť. Ide pritom o veľmi zaujímavý a dôležitý prameň hospodárskeho vývoja územia. Vychádzajúc z definície pamiatkového zákona, prevažná väčšina olovených plomb spadá pod kategóriu archeologických nálezov, keďže väčšina z nich pochádza z pred roku 1918.plombaTieto drobné predmety sa bežne nachádzajú na poľnohospodársky využívaných územiach, alebo na historických komunikáciách, ale aj v intraviláne miest a obcí.

Ak máte doma nejaké exempláre, alebo poznáte vo vašom okolí niekoho, kto by bol ochotný nám plomby venovať, kontaktujte prosím správcu stránky – Martina Furmana , archeológa Krajského pamiatkového úradu v Žiline.box


Online katalóg pozostáva so základných informácií o každej olovenej plombe – odkiaľ pochádza, jej metrické údaje, opis obidvoch strán, určenie a datovanie, ak vieme, ale aj nálezové okolnosti ak sú známe, prípadne ďalšie informácie o pôvode predmetu. Ak niekto vieo konkrétnej plombe viac, a my nie, môže nás informovať na uvedenom maili: plomby.septentrio@gmail.com. Pre nás je dôležitá hlavne pri takých plombách, s ktorými si nevieme dať rady pri určení kategórie, pôvode či datovaní.

Katalóg má za cieľ zhromažďovať všetky plomby severného Slovenska, teda neselektuje tie, ktoré sú už v ňom zastúpené. Preto v katalógu nájdete pribúdajúcimi exemplármi viaceré rovnaké kusy, no často z rôznych lokalít. Každá plomba má jedinečné číslo (ID), pod ktorým ju nájde v depozitári KPÚ Žilina ktokoľvek, kto sa o problematiku zaujíma.

Čo je to za predmet, na čo a odkedy sa používal sa dozviete v stručnej histórii plomb.Technická informácia: keďže je táto web stránka stále vo vývoji, zobrazovanie jednotlivých plômb v mobilnom zariadení nie je kopatibilné so zobrazením v počítači. Pokúsime sa to časom napraviť. ďakujeme za porozumenie.Táto stránka bola vytvorená pre spolok Septentrio.
Pre viac informácií prejdite stránku Spolok Septentrio.

Aktualizácie

11.7.2023

0224-0238

2.5.2023

0213-0223

28.4.2023

0202-0212

2.4.2023

0196-0201

29.3.2023

0187-0195

23.2.2023

0176-0186

16.2.2023

0165-0175

15.2.2023

0141-0164

9.2.2023

0136-0140

8.2.2023

0131-0135

4.2.2023

0116-0130

1.2.2023

0111-0115

31.1.2023

0101-0110

30.1.2023

0091-0100

29.1.2023

0081-0090

26.1.2023

0071-0080

25.1.2023

0051-0070

24.1.2023

0001-0050

20.1.2023

Stránka spustená

December 2022

Vytvorenie stránky, pridanie plômb

December 2022

Pridané nové plomby z cias Rakúsko-Uhorska

LinksSymptoma