Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0237


Druh Plomby: rodová

Región: Považie

Kataster: Varín

Poloha: Zátepličie

Hmotnosť: 10,72 g

Rozmery: 24x20 mm

Datovanie: 1792-1806

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Erb, v ktorom sa nachádzajú znaky F II, ktoré reprezentujú Františka II. Habsburského s korunou a iniciály L a F po jeho stranách.

Opis 2: -


Kľúčové slová: L, F, F II, Erb, Koruna

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená R. Markušom

Poznámka: identická ako plomba č. 0010


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma