Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0232


Druh Plomby: mlynská?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 9,19 g

Rozmery: 19x21 mm

Datovanie: 19.-20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Poškodená, kruhopis z časti čitateľný - EHSTE, pod tým KUNSTMÜHL HENKII?

Opis 2: poškodená, písmeno/číslica V?


Kľúčové slová: EHSTE, KUNSTMÜHL, HENKII?

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma