Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0231


Druh Plomby: firmená?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 7,00 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 19.-20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Poškodená, kruhopis z časti čitateľný - .OST., S M & JR, v strede WIEN, pod tým US?

Opis 2: poškodená, kruhopis z časti čitateľný EXPORT, ..ALZFABRIK, v strede UND? TREID


Kľúčové slová: WIEN, EXPORT, ALZFABRIK, TREID

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma