Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0229


Druh Plomby: mlynská?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 5,72 g

Rozmery: 16x18 mm

Datovanie: 19.-20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis zle vyrazený, čitateľné len ...OLNAI MÜ...

Opis 2: Kruhopis zle vyrazený, čitateľné len ...NY TÁRS...


Kľúčové slová: ...OLNAI MÜ..., ...NY TÁRS...

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma