Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0228


Druh Plomby: tabaková?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 10,75 g

Rozmery: 19x21 mm

Datovanie: 19.-20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis zle vyrazený, čitateľné len KASSA, v strede erb

Opis 2: číslica v kruhu III, nad ňou M II


Kľúčové slová: KASSA, III, M II, erb

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: podobný typ č. 0014


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma