Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0227


Druh Plomby: mlynská?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 6,57 g

Rozmery: 15x16 mm

Datovanie: 19.-20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis zle vyrazený, čitateľné len ARM..., ...ISEN. V strede čitateľné len PR..., pod tým S...

Opis 2: Vyditeľný len klas?


Kľúčové slová: ARM.., ...ISEN, klas

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma