Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0226


Druh Plomby: dopravná?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 14,18 g

Rozmery: 19x27 mm

Datovanie: 20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis čitateľný len z časti - FIUME?, v strede M.Á.V., na boku číslica 5

Opis 2: Číslica v strede v kruhu 13. Kruhopis ťažko čitateľný - VEMBER?


Kľúčové slová: FIUME?, M.ÁS.V., 5, VEMBER?, 13

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma