Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0224


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Bánová

Poloha: Dúbravy

Hmotnosť: 10,12 g

Rozmery: 16x18 mm

Datovanie: 20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nečitateľná razba, viditeľné písmená H V

Opis 2: číslice oddelené - 23., VI.


Kľúčové slová: 23., VI.

Okolnosti nálezu: Odovzdaná plomba nájdená M. Nemšákom

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma