Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0221


Druh Plomby: ?

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: Malá Hora

Hmotnosť: 6,875 g

Rozmery: 18x17,5 mm

Datovanie: 20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: písmeno R

Opis 2: písmeno K


Kľúčové slová: R, K

Okolnosti nálezu: Z archeoogického výskumu spoločnosti AA AVALA, s.r.o. na výstavbe budúcej Univerzitnej nemocnice v Martine, na pozemkoch č. KN-C 7683/1, 7660/12, 7660/6, 7660/10, 7656/5 a 7656/6 k.ú. Martin

Poznámka: Ďakujeme vedúcemu výskumu Mgr. Andrejovi Žitňanovi za poskytnutie plômb pre spracovanie a uloženie na KPÚ Žilina


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma