Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0220


Druh Plomby: dopravná

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: Malá Hora

Hmotnosť: 15,728 g

Rozmery: 20x30 mm

Datovanie: 20.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: výrazne poškodený, čitateľné len ...GET, na bočnom výstupku číslica 16

Opis 2: nečitateľný kruhopis, v strede číslica 1, na bočnom výstupku číslica 16


Kľúčové slová: GET, 16

Okolnosti nálezu: Z archeoogického výskumu spoločnosti AA AVALA, s.r.o. na výstavbe budúcej Univerzitnej nemocnice v Martine, na pozemkoch č. KN-C 7683/1, 7660/12, 7660/6, 7660/10, 7656/5 a 7656/6 k.ú. Martin

Poznámka: Ďakujeme vedúcemu výskumu Mgr. Andrejovi Žitňanovi za poskytnutie plômb pre spracovanie a uloženie na KPÚ Žilina


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma