Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0216


Druh Plomby: tabaková

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: Malá Hora

Hmotnosť: 9,179 g

Rozmery: 18x18,5 mm

Datovanie: 19.stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: poškodený a zle vyrazený, čitateľný len erb s korunou v strede a kruhopis: M. K. DOHANY OVAR DEBRECZEN

Opis 2: Písmeno M, rímska číslica II. a druhá rímska číslica III. v malom kruhu.


Kľúčové slová: ERB, DEBRECEN, OVAR, DOHANY

Okolnosti nálezu: Z archeoogického výskumu spoločnosti AA AVALA, s.r.o. na výstavbe budúcej Univerzitnej nemocnice v Martine, na pozemkoch č. KN-C 7683/1, 7660/12, 7660/6, 7660/10, 7656/5 a 7656/6 k.ú. Martin

Poznámka: Ďakujeme vedúcemu výskumu Mgr. Andrejovi Žitňanovi za poskytnutie plômb pre spracovanie a uloženie na KPÚ Žilina


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma