Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0212


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: Malá Hora

Hmotnosť: 7,481 g

Rozmery: 19,5x18 mm

Datovanie: 19.stor.- zač.20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis neúplný, čitateľné ...STE WIENER, strede plomby WALZ, pod tým ...LF

Opis 2: Číslica 7, nad tým NEUE TYP


Kľúčové slová: WIENER, WALZ, NEUE TYP 7

Okolnosti nálezu: Z archeoogického výskumu spoločnosti AA AVALA, s.r.o. na výstavbe budúcej Univerzitnej nemocnice v Martine, na pozemkoch č. KN-C 7683/1, 7660/12, 7660/6, 7660/10, 7656/5 a 7656/6 k.ú. Martin

Poznámka: Ďakujeme vedúcemu výskumu Mgr. Andrejovi Žitňanovi za poskytnutie plômb pre spracovanie a uloženie na KPÚ Žilina


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma