Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0208


Druh Plomby: mlynská

Región: Turiec

Kataster: Martin

Poloha: Malá Hora

Hmotnosť: 8,459 g

Rozmery: 22 mm

Datovanie: 1891- zač.20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis ISTVÁN / DEBRECZEN, nápis v strede plomby GŐZMALOM / TÁRSULAT

Opis 2: Číslica 6 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT, 6

Okolnosti nálezu: Z archeoogického výskumu spoločnosti AA AVALA, s.r.o. na výstavbe budúcej Univerzitnej nemocnice v Martine, na pozemkoch č. KN-C 7683/1, 7660/12, 7660/6, 7660/10, 7656/5 a 7656/6 k.ú. Martin

Poznámka: Ďakujeme vedúcemu výskumu Mgr. Andrejovi Žitňanovi za poskytnutie plômb pre spracovanie a uloženie na KPÚ Žilina


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma