Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0202


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Hybe

Poloha: Vachtárová?

Hmotnosť: 7,913 g

Rozmery: 22x18 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Výrazne poškodená, čitateľný len HENHERMALOM

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: HENHERMALOM, klasy MT 7

Okolnosti nálezu: Prostredníctvom J. Uličného odovzdal nálezca

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma