Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0201


Druh Plomby: firemná?

Región: Považie

Kataster: Papradno

Poloha: neznáma

Hmotnosť: 6,00 g

Rozmery: 18x15 mm

Datovanie: 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: DUBNICA n. VÁHOM

Opis 2: PEZPU?


Kľúčové slová: DUBNICA n. VÁHOM

Okolnosti nálezu: Dar Štefana Meliša, ktorý ju našiel pri jeho povrchových prieskumoch v katastri Papradna

Poznámka: súčasťou plomby je dochovaná aj ľanová šnúrka


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma