Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0200


Druh Plomby: dopravná?

Región: Považie

Kataster: Papradno

Poloha: neznáma

Hmotnosť: 14,86 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis nečitateľný. Viditeľné len ..ML.., na bočnom výstupku číslica 21

Opis 2: Číslica 8 v krúžku, na bočnom výstupku číslica 13


Kľúčové slová: 21, 8, 13

Okolnosti nálezu: Dar Štefana Meliša, ktorý ju našiel pri jeho povrchových prieskumoch v katastri Papradna

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma