Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0199


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Papradno

Poloha: neznáma

Hmotnosť: 6,82 g

Rozmery: 18x19 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis zle vyrazený. Viditeľné len ....GARIA, dole ...OL...., v strede ÖZMALOM .ÉSVÉNY ÁRSASÁG

Opis 2: Číslica 6 1/2


Kľúčové slová: GÖZMALOM, ÉSVÉNY ÁRSASÁG, 6 1/2

Okolnosti nálezu: Dar Štefana Meliša, ktorý ju našiel pri jeho povrchových prieskumoch v katastri Papradna

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma