Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0198


Druh Plomby: mlynská?

Región: Liptov

Kataster: Liptovská Ondrašová

Poloha: Panské Diely

Hmotnosť: 7,35 g

Rozmery: 17x19 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ťažko čitateľný a zle vyrazený. Viditeľné len ...DAMPEM?..., v strede HANDELS BANK?

Opis 2: Číslica 2


Kľúčové slová: HANDELS BANK, 2

Okolnosti nálezu: Archeologická obhliadka KPÚ Žilina; č. KPUZA-2023/7512/FUR, GPS bod 1

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma