Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0197


Druh Plomby: ?

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 9,33 g

Rozmery: 19 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ťažko čitateľný a zle vyrazený. Viditeľné len MAGYAR K... dole JÜV..., v strede nečitateľný znak/písmo

Opis 2: uhorský erb?


Kľúčové slová: MAGYAR, uhorský erb

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022, GPS bod 66, 2019

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma