Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0196


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 7,36 g

Rozmery: 17x19 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ťažko čitateľný a zle vyrazený. Viditeľné len TELKEVE.. dole ESZV..., v strede MUMAL... ÉS ..OZTÜ..

Opis 2: Číslica 7


Kľúčové slová: TELKEVE, MUMALOM, 7

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022, GPS bod 45, 2019

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma