Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0187


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: okolie Žiliny

Poloha: neudaná

Hmotnosť: 5,45 g

Rozmery: 17x20 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ISTVÁN / (DEBRECZEN?), nápis v strede plomby GŐZMALOM TÁRSULAT

Opis 2: Číslica 1 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: ISTVÁN, DEBRECZEN, GŐZMALOM, TÁRSULAT, klasy MT 1

Okolnosti nálezu: Odovzdané nálezy od D. M., nájdená detektorom v minulosti

Poznámka: Olovená plomba, pravdepodobne z vreca múky, z parného valcového mlynu GŐZMALOM. Múka bola vyrábaná spoločnosťou TÁRSULAT v meste Debrecín. Parný mlyn v Debrecíne bol založený v roku 1847, v roku 1872 má už finančné problémy (zdroj: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 3. sz. januárius 21. - http://dka.oszk.hu/html/kepoldal/index.phtml?id=50337)


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t2746-020-plomb-de-scelle-istvan-gozmalom-tarsula-debreczen?highlight=DEBRECZEN


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma