Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0164


Druh Plomby: textilná

Región: Považie

Kataster: Hričovské Podhradie

Poloha: Hrad Hričov

Hmotnosť: 16,41 g

Rozmery: 29 mm

Datovanie: 16.-17. stor.

Uloženie: Archeovýskum s.r.o.Opis 1: erb s brvnami

Opis 2: písmeno W


Kľúčové slová: W, štít s brvnami

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum spoločnosti Archeovýskum, s.r.o.; sonda II-PP, hĺbka 1,5-1,8 m, 2.12.2016; p.č. 20/16, č. 11

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma