Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0163


Druh Plomby: textilná

Región: Považie

Kataster: Hričovské Podhradie

Poloha: Hrad Hričov

Hmotnosť: 8,11 g

Rozmery: 22 mm

Datovanie: 16.-17. stor.

Uloženie: Archeovýskum s.r.o.Opis 1: Ťažko čitateľný text, viditeľné písmená BO (M) (C)E(I)

Opis 2: páv


Kľúčové slová: BO (M) (C)E(I), vták/páv

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum spoločnosti Archeovýskum, s.r.o.; sonda II-PP, hĺbka 1,8 m, 30.11.2016

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma