Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0162


Druh Plomby: textilná

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 2,82 g

Rozmery: 19x13 mm

Datovanie: 16. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný text - gotické písmo

Opis 2: koruna


Kľúčové slová: Görlitz, koruna

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 101

Poznámka: textilná plomba z Görlitzu


Literatúra: https://www.academia.edu/38051143/A_Collection_of_Fifteenth_and_Sixteenth_Century_Cloth_Seals_from_Szolnok?email_work_card=view-paper - s. 286, obr. 4


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma