Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0161


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 8,95 g

Rozmery: 19,5 mm

Datovanie: 19.stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: (NAG)YVÁRADI (LÁ)SZLO

Opis 2: číslica 6, alebo 9


Kľúčové slová: NAGYVÁRADI LÁSZLO, 6, 9

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 85

Poznámka: NAGYVÁRADY - rumunská ORADEA


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma