Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0159


Druh Plomby: ?

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 9,80 g

Rozmery: 18x16,5 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: bez opisu

Opis 2: bez opisu


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 79

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma