Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0158


Druh Plomby: ?

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 2,27 g

Rozmery: 10x10,5 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: O. C. h. I. 1

Opis 2: UHORSKÝ ERB


Kľúčové slová: O. C. h. I. 1, UHORSKÝ ERB

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 26

Poznámka: zatiaľ neznámy typ plomby


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma