Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0157


Druh Plomby: firemná

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 9,43 g

Rozmery: 17x18,5 mm

Datovanie: 19.stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: NEUMAN TESTVEREK ARAD

Opis 2: číslica 7 UJ/NEU


Kľúčové slová: NEUMAN TESTVEREK ARAD, 7 UJ/NEU

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 16

Poznámka: rodina Neumanovcov v roku 1851 založila továreň na výrobu liehu


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php; https://www.darabanth.com/en/online-auction/313/categories~Postcards/Transylvania~500007/1899-Arad-Neuman-Testverek-szeszgyara-Kerpel-Izso-kiadasa-distillery-EK~II1716365/


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma