Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0156


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 6,20 g

Rozmery: 20x19 mm

Datovanie: 19.stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis HEINRICH (HAGGENMA)CHE(R), v strede BUDA PEST

Opis 2: Číslica 8 3/4


Kľúčové slová: HEINRICH HAGGENMACHER BUDAPEST, 8 3/4

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022 - GPS 13

Poznámka: -


Literatúra: http://www.bagseals.org/bagseals_001_001/DarrylFrenchHungarianFlourBagSeal


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma