Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0154


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Likavka

Poloha: Predné hony

Hmotnosť: 9,65 g

Rozmery: 18x21 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: CONC(ORDIA) (DAMP)FMUHLE BUDAPEST

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: CONCORDIA DAMPFMUHLE BUDAPEST, klasy MT, 7

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 24/2022

Poznámka: -


Literatúra: https://europlombs.forumpolish.com/t4794-035-plomb-de-scelle-concordia-dampfmuhle-budapest?highlight=concordia


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma