Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0152


Druh Plomby: ?

Región: Orava

Kataster: Dlhá nad Oravou

Poloha: južné úpätie Banského

Hmotnosť: 15,14 g

Rozmery: 20,5x21 mm

Datovanie: 19. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nečitateľný dvojitý kruhopis

Opis 2: uhorský erb


Kľúčové slová: UHORSKÝ ERB, KORUNA

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum KPÚ Žilina; VD 19/2022

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma