Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0150


Druh Plomby: mlynská

Región: Liptov

Kataster: Partizánska Ľupča

Poloha: rodinný dom, KN-C 2072

Hmotnosť: 5,7 g

Rozmery: 16x19 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis PESTI HENGERMALOM

Opis 2: číslica 4


Kľúčové slová: PEST HENGERMALOM, 4

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum spoločnosti Archeovýskum s.r.o. (KPUZA-2021/24903/FUR)

Poznámka: Výskum v pamiatkovej zóne Partizánskej Ľupča. Nález plomby v interiéri domu


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma