Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0149


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,58 g

Rozmery: 17x? mm

Datovanie: 19. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: zničená razba

Opis 2: uhorský erb, neúplný


Kľúčové slová: UHORSKÝ ERB

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: výrazne poškodená a neúplná plomba


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma