Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0145


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,18 g

Rozmery: 18x16 mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis vyrazený len čiastočne, čitateľné NAGYVARAD, ...ALOM, v strede symbol/značka

Opis 2: písmeno malé "g"


Kľúčové slová: NAGYVARAD, g

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma