Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0143


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,12 g

Rozmery: 16x15 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: bez opisu, značky, vyrazený krúžok

Opis 2: bez opisu, značky, vyrazený krúžok


Kľúčové slová: -

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma