Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0141


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,34 g

Rozmery: 19x19 mm

Datovanie: 19. stor.- zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Nečitateľný kruhopis v dvoch radoch

Opis 2: číslica 9.


Kľúčové slová: 9.

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma