Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0140


Druh Plomby: dopravná?

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 13,13 g

Rozmery: 18x26 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Poškodený nápis, viditeľné ...IBOR (RATIBOR?), na boku číslica 21

Opis 2: číslica 10 v krúžku, oddelená vodorovnou čiarou, pod ňou číslica 2, na boku číslica 21


Kľúčové slová: RATIBOR?, 21, 10, 2

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma