Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0139


Druh Plomby: ?

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,35 g

Rozmery: 20x18 mm

Datovanie: 19.stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis E. B. S. M. G.

Opis 2: uhorský erb s korunou


Kľúčové slová: E. B. S. M. G., UHORSKÝ ERB, KORUNA

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra:


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma