Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0138


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,93 g

Rozmery: 19,5x19 mm

Datovanie: 19.stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Poškodený kruhopis, čitateľné ERLAU, v strede DAMPFMUHLE, pod tým 6cípa hviezdička

Opis 2: Číslica 7


Kľúčové slová: ERLAU, DAMPFMUHLE, 7

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: Erlau - maďarské mesto Eger/Jáger - hlavné mesto Hevešskej župy. V roku 1901 mal Eger 25 893 obyvateľov maďarskej národnosti (väčšinou rímskokatolíckeho vierovyznania). Eger má niekoľko finančných inštitúcií, živú obchodnú činnosť (parný mlyn, tabaková továreň) a známe vinohradníctvo (červené víno "Eger Bull's Blood").


Literatúra: https://deutsche-schutzgebiete.de/wordpress/projekte/oesterreich-ungarn/ungarn/ungarn/erlau/


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma