Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0136


Druh Plomby: dopravná

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 13,68 g

Rozmery: 18x28 mm

Datovanie: 20. stor.?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis OPAVA, ZÁP... strede ČSD, na boku 46

Opis 2: Číslica 11 a rímska číslica II., na boku číslica 46


Kľúčové slová: OPAVA, ČSD, 46, 11, II

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra:


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma