Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0134


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Zbyňov

Poloha: extravilán

Hmotnosť: 7,86 g

Rozmery: mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis LOSONCZ DAMPFMÜHLEN, v strede HATVANER

Opis 2: Číslica 7 v trojuholníku s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: LOSONCZ DAMPFMÜHLEN, HATVANER, klasy MT, 7

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom M.H. a na KPÚ Žilina odovzdal dňa 07.11.2018 (KPUZA-2018/185-7/88426/FUR)

Poznámka: -


Literatúra: http://www.bagseals.org/gallery/main.php?g2_itemId=2327&g2_imageViewsIndex=1


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma