Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0132


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Dolný Hričov

Poloha: Mýtnica, p. č. 554/4

Hmotnosť: 7,44 g

Rozmery: mm

Datovanie: 19. stor. - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: Kruhopis ERSTE OFEN-PESTER (A.G. - A(ctien)-G(esellschaft, v preklade akciová spoločnosť.), v strede nápis DAMPF, MÜHLE

Opis 2: Číslica 9


Kľúčové slová: ERSTE OFEN-PESTER A.G., DAMPF, MÜHLE, 9.

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum Považského múzea, vedúci Mgr. Zuzana Staneková. Bod č. 28

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma