Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0131


Druh Plomby: mlynská

Región: Považie

Kataster: Dolný Hričov

Poloha: Mýtnica, p. č. 554/4

Hmotnosť: 7,04 g

Rozmery: mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: PESTI VICTORIA GŐZMALOM

Opis 2: Číslica 6, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PEST, VICTORIA, GŐZMALOM, klasy MT 6

Okolnosti nálezu: Archeologický výskum Považského múzea, vedúci Mgr. Zuzana Staneková. Bod č. 24

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma