Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0129


Druh Plomby: ?

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: SV od Svrčiny

Hmotnosť: 16,82 g

Rozmery: 20x19 mm

Datovanie: 19.stor.-20. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: nečitateľný kruhopis, viditeľné len ..SOP... K.OU...

Opis 2: vavrínový veniec a v strede neidentifikovateľný znak


Kľúčové slová: VENIEC

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom T. Š. a odovzdal na KPUZA dňa 20. 05. 2022.

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma