Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0126


Druh Plomby: dopravná?

Región: Orava

Kataster: Trstená

Poloha: SV od Svrčiny

Hmotnosť: 14,00 g

Rozmery: 18x23 mm

Datovanie: 20. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis v azbuke BИДИІ ТО Г..., v strede rímska číslica VIII, po bokoch VIII päťcípe hviezdičky, na boku číslica 2

Opis 2: číslica 1 v strede, na boku číslica 2


Kľúčové slová: BИДИІ, VIII, 2

Okolnosti nálezu: Našiel detektorom T. Š. a odovzdal na KPUZA dňa 20. 05. 2022.

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma