Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0125


Druh Plomby: dopravná?

Región: žilinský kraj

Kataster: ?

Poloha: ?

Hmotnosť: 13,21 g

Rozmery: 21x29 mm

Datovanie: 20. storočie?

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis SZUCSÁNY KoOd, na boku číslica 2

Opis 2: rímska číslica XII, pod ňou 18 v kruhu, na boku 2


Kľúčové slová: SZUCSÁNY, XII, 18, 2

Okolnosti nálezu: neznámy pôvod zo žilinského kraja

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma