Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0121


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Veličná

Poloha: Pod Šibenicami

Hmotnosť: 5,83 g

Rozmery: 19x17 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis poškodený, viditeľné len MUHLE, v strede BUDAPEST

Opis 2: Číslica 6, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: BUDAPEST, MUHLE, klasy MT, 6

Okolnosti nálezu: Detektorový prieskum KPÚ Žilina zo dňa 22.04.2022, VD 07/2021, Bod č. 44

Poznámka: -


Literatúra: -


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma