Spolok SEPTENTRIO

Plomba: 0120


Druh Plomby: mlynská

Región: Orava

Kataster: Veličná

Poloha: Pod Šibenicami

Hmotnosť: 6,80 g

Rozmery: 20x21 mm

Datovanie: 1891 - zač. 20. stor.

Uloženie: KPÚ ŽilinaOpis 1: kruhopis PESTI GŐZMALOM, v strede VICTORIA

Opis 2: Číslica 7, trojuholník s tromi klasmi na jeho vrcholoch, písmeno M a T po stranách trojuholníka


Kľúčové slová: PEST, GŐZMALOM, VICTORIA, klasy MT, 7

Okolnosti nálezu: Detektorový prieskum KPÚ Žilina zo dňa 22.04.2022, VD 07/2021, Bod č. 42

Poznámka: Mlyn Pester Victoria sa nachádzal v Budapešti (Maďarsko) a fungoval v druhej polovici 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Ročná produkcia predstavovala 1 000 000 kvintalov. V roku 1900 bol vedúcim predaja Karl Hauffman.


Literatúra: http://www.bagseals.org/search?album=1&q=victoria; https://europlombs.forumpolish.com/t113-001-plombs-de-scelles-pester-victoria-dampfmuhle?highlight=victoria


V prípade chyby alebo doplnenia údajov plomby nás prosím kontaktujte na mail: plomby.septentrio@gmail.com

In case of wrong info & additional info about seal, please contact us via email: plomby.septentrio@gmail.com

Links

Symptoma